ขลังที่สุดคือตระกุดจากผ้าถุงแม่“ชายผ้าถุงของแม่” ของคลังมหามงคล เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสกใดๆ

ถ้าจะกล่าวถึงพระในบ้

Read more