รัฐบาลแจก พ.ร.บ. เบิกงบ กว่า 2.5 พันล้าน ซื้อหน้ากากอนามัยกัน ฝุ่น PM 2.5 เเจกเด็ก

อัยการ แนะรัฐบาลจัด พระราชบัญญัติ งบประมาณค่าใช้จ่ายปี 62 กว่า 2.5 พันล้าน ซื้อหน้ากากอนามัยกัน ฝุ่นละออง PM 2.5 เเจกเด็ก ผู้ยากจนข้นแค้น
ฝุ่นผง PM 2.5 – ช่วงวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้โพสเฟซบุ๊กเเสดงข้อคิดเห็นตัวบทกฎหมาย กรณีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

จนกระทั่งกำเนิดปัญหาต่อร่างกาย ทำให้ที่ทำการคณะกรรมการการเล่าเรียนเบื้องต้น มีงบประมาณน้อยเกินไปสำหรับเพื่อการจัดซื้อ รวมทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเล่าเรียนเบื้องต้น ได้ขอรับบริจาคเพื่อแจกให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ ที่พบเจอปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยมีใจความว่า

รัฐบาลควรจะแบ่งสรรงบประมาณมาแจกหน้ากากคุ้มครองฝุ่นผง PM 2.5 ให้แก่นักเรียนและก็ผู้มีรายได้น้อย

การขอรับบริจาคหน้ากากคุ้มครองป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อจ่ายแจกผู้เรียนให้ทั่วถึง เกิดเรื่องยาก รัฐบาลควรต้องจัดแบ่งงบประมาณที่มีอยู่ ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายการจ่ายรายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ในส่วนที่เป็นค่าใช้สอยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับภัยภัยพิบัติกรณีเร่งด่วน ซึ่งมีปริมาณ 2,500 ล้านบาท

และก็เงินทุนสำรองเพื่อกรณีรีบด่วน 99,000 ล้านบาท รวมงบประมาณอีกทั้ง 2 ส่วนนี้ร่วม 1 แสนล้านบาท โดยแบ่งงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้แจกหน้ากากคุ้มครองปกป้องฝุ่นผง PM 2.5 ให้เด็กและก็ผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากว่าคือปัญหาวิกฤตกริ้วยะหนึ่งแล้ว ก็เลยมีความสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญดูแลชีวิตอย่างรีบเร่ง

Facebook Comments